365bet存钱收不到邮件

您现在的位置:首页  >  价格专栏  >  价格监测

2019年4月2日 肇庆市广东省菜监子农贸市场零售价格监测表

发布时间:2019-04-03   来源:价格监测中心

序号 商品名称 规格等级 计量单位 人民中市场 中心市场 桥东市场 康乐市场 百花市场
1 晚籼米 一级,当地主销 元/500克 3.00 3.20 3.50 3.30 3.70
2 丝苗米 优质,当地主销 元/500克 3.30 0.00 3.20 3.40 3.70
3 珍珠米 优质,当地主销 元/500克 2.50 3.10 3.00 3.00 3.70
4 油粘米 优质,当地主销 元/500克 3.30 3.50 3.50 3.35 3.70
5 泰国香米 优质,当地主销 元/500克 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00
6 标准粉 当地主销 元/500克 2.50 2.40 2.50 2.60 3.00
7 富强粉 当地主销 元/500克 3.00 3.10 3.00 3.20 3.00
8 花生油 桶装一级压榨5L 元/桶 110.00 115.50 85.00 115.00 119.00
9 调和油 桶装5L 元/桶 55.00 60.00 60.00 60.00 60.00
10 排骨 新鲜一级 元/500克 26.00 25.50 25.50 25.50 28.50
11 精瘦肉 新鲜一级 元/500克 17.00 16.00 16.00 15.00 18.00
12 有皮上肉 新鲜一级 元/500克 13.00 12.50 12.20 12.50 9.50
13 肋条肉 新鲜一级 元/500克 13.00 12.30 12.20 12.00 11.50
14 腱子肉 新鲜一级 元/500克 45.00 42.50 45.00 42.00 40.50
15 牛腩 新鲜一级 元/500克 36.00 36.00 34.00 35.00 38.50
16 带骨羊肉 新鲜一级 元/500克 36.00 39.00 0.00 35.00 38.50
17 鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 20.00 17.00 22.00 19.00 16.50
18 鸭肉 开膛 上等 元/500克 15.00 16.00 13.00 13.00 11.50
19 白壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.50 6.00 7.50 6.00 6.50
20 红壳鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 6.00 5.00 7.00 5.00 6.50
21 咸鸭蛋 剥泥,按个,折算为斤 元/500克 8.50 8.50 8.00 8.50 6.50
22 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.50 7.50 7.50 7.50 6.50
23 西洋菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.30 3.50 3.50 3.20
24 本地菜心 新鲜一级 元/500克 4.00 4.30 4.00 4.00 4.50
25 水东芥菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.80 3.50 3.00 3.20
26 水空心菜 新鲜一级 元/500克 4.60 5.00 5.00 4.00 6.70
27 上海青 新鲜一级 元/500克 3.30 4.00 4.00 3.50 2.80
28 芥兰 新鲜一级 元/500克 4.50 5.40 0.00 5.50 5.50
29 西芹 新鲜一级 元/500克 4.50 5.00 4.50 4.00 4.70
30 生菜 新鲜一级 元/500克 3.30 3.50 3.50 3.80 2.80
31 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.60 2.80 2.00 2.80 2.80
32 白苋菜 新鲜一级 元/500克 4.80 4.50 0.00 4.50 0.00
33 奶白菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4.20 4.00 4.00 2.80
34 菠菜 新鲜一级 元/500克 4.30 5.20 5.50 5.00 3.60
35 韭菜 新鲜一级 元/500克 4.30 4.60 5.00 4.80 4.80
36 椰菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 2.00 2.50 2.60
37 花菜 新鲜一级 元/500克 4.30 5.00 4.50 4.50 3.50
38 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50
39 青皮冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 2.20 2.50 2.50 2.60
40 南瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 2.50 2.50 2.50 2.50
41 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.20 4.20 3.50 2.50 4.50
42 茄子 新鲜一级 元/500克 4.00 5.00 4.00 4.20 3.60
43 青尖椒 新鲜一级 元/500克 4.50 5.00 6.00 5.00 3.50
44 苦瓜 新鲜一级 元/500克 5.50 5.00 5.00 4.80 5.50
45 丝瓜 新鲜一级 元/500克 0.00 5.50 4.00 4.50 5.80
46 青豆角 新鲜一级 元/500克 0.00 6.00 0.00 7.00 4.50
47 莴笋 新鲜一级 元/500克 4.00 4.20 4.00 4.00 4.60
48 蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.50 6.20 9.50 6.80 5.50
49 土豆 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.50 3.00 2.50
50 红萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.50 2.50 3.50 3.55
51 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.80 2.10 2.00 1.80 2.55
52 莲藕 新鲜一级 元/500克 5.00 5.50 5.50 5.30 5.80
53 橙子 国产,一级 元/500克 6.00 5.20 4.20 5.30 5.50
54 苹果 红富士,一级 元/500克 7.00 7.50 7.50 7.00 6.00
55 香蕉 国产,一级 元/500克 3.00 3.50 3.50 2.80 2.60
56 葡萄 红提,一级 元/500克 11.00 11.50 16.00 13.00 10.00
57 国产,一级 元/500克 4.50 4.80 5.00 5.00 5.50
58 西瓜 国产,一级 元/500克 0.00 2.50 0.00 2.50 2.50
59 蒜头 新鲜一级 元/500克 5.50 5.80 7.00 5.00 5.50
60 生姜 新鲜一级 元/500克 5.80 5.80 6.00 5.00 5.50
61 加碘精制盐 500克,袋装 元/500克 1.80 1.50 2.00 2.00 1.60
62 加碘日晒盐 500克,袋装 元/500克 2.00 1.70 2.00 2.00 1.60
63 加碘自然食用盐 250克,袋装 元/500克 2.50 3.00 3.00 3.00 3.20
64 加碘低钠盐 250克,袋装 元/500克 3.50 3.50 4.00 4.00 4.20
65 带鱼  1500克左右一条 元/500克 0.00 23.50 18.00 25.00 24.00
66 黄鱼 冻300克左右一条 元/500克 0.00 23.00 17.50 22.00 23.00
67 草鱼 活2000克左右一条 元/500克 0.00 9.50 8.20 10.00 11.50
68 鲢鱼  750克左右一条 元/500克 0.00 7.00 0.00 6.30 5.60
69 鲫鱼  350克左右一条 元/500克 11.00 13.00 13.00 11.00 14.50
70 鳙鱼  2000克左右一条 元/500克 0.00 8.30 8.00 8.50 10.00
71 鲈鱼  500克以上一条 元/500克 0.00 19.00 15.50 18.00 22.00
72 罗非鱼  750克左右一条 元/500克 7.50 8.00 8.00 8.00 10.50
73 海虾  体长10cm左右 元/500克 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
74 基围虾  体长10cm左右 元/500克 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 河虾  体长5cm左右 元/500克 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
  备注:因个别商品规格、品牌不同,有较大价差。    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

相关附件: